Privatlivs- og datapolitik

Sidst opdateret: 21. maj 2024

Formål

Formål

Formål

Culturequest (også kaldet “platformen”, “vi”, “vores”, “os”) er en trivsels- og kulturmålings-platform, der på baggrund af medarbejderes besvarelser, leverer databaseret indsigt til medarbejdere, teams og virksomheder, om deres trivsel og kultur. Derfor vil vi også være nødt til at behandle personoplysninger. Vi er derfor i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (“GDPR”) forpligtede til at oplyse om en række forhold i relation til behandling af personoplysninger, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

I denne privatlivs- datapolitik kan du derfor læse om, hvordan vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med, at du:

– bruger vores platform (app.culturequest.io) som privatperson, interagerer med vores markedsføring eller tilgår vores informationsside (culturequest.io).

deltager i en team- eller virksomhedsmåling, hvor vi agerer som databehandler for din virksomhed eller organisation.

Vi indsamler og opbevarer kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt. Vi stiller store krav både til sikkerheden af vores IT-systemer og til vores medarbejderes håndtering af persondata, således at persondata altid er beskyttet i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen herfor.

Henvisninger i denne privatlivspolitik til “din arbejdsgiver” skal referere til den afdeling, som har indgået aftalen med os.

Vores status og ansvar

Din arbejdsgiver er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger under denne privatlivspolitik. Vi vil behandle dine personoplysninger på vegne af din arbejdsgiver og i overensstemmelse med dennes lovlige instrukser, herunder GDPR.

Hvis der er noget særligt, som du skal være opmærksom på ved anvendelse af specifikke serviceydelser, vil du blive oplyst nærmere herom, når du anvender dem.

Nedenfor kan du læse, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. For information om, hvordan du kontakter os, se venligst afsnittet “Kontakt” nedenfor.

Persondata vi indsamler, og hvordan vi indsamler det

Oplysninger, du giver os

Du kan give os oplysninger om dig selv ved brug af platformen:

A) Når du bruger platformens funktioner, herunder ved at udfylde formularer eller udfylde undersøgelser på eller via platformen. Disse oplysninger kan omfatte navn, foto, fødselsdato, køn, primær arbejdsland, virksomheds e-mailadresse, virksomheds telefonnummer, afdeling, samt eventuelle kommentarer, som du giver os om dig selv eller dine kollegaers præstation i jeres respektive roller. Videre kan det være oplysninger vedrørende din arbejdsgiver, dine kolleger eller andre tredjeparter i løbet af udførelsen af undersøgelser eller anden anvendelse af platformen.

B) Hvis du kontakter os eller korresponderer med os (for eksempel ved at bruge enhver supportfunktion, der er tilgængelig fra vores side), og vi kan gemme en registrering af denne korrespondance (enten direkte eller gennem vores serviceudbydere). Eventuelle kommentarer, meninger og/eller feedback, du giver os vedrørende platformen, f.eks. under en prøveperiode.

Oplysninger, din arbejdsgiver giver os

Arbejdsgiver kan give os oplysninger om dig:

Når din arbejdsgiver opretter en brugerprofil til dig, for at muliggøre adgang til platformen, således at vi kan sende spørgeskemaundersøgelser til dig, anmodninger om individuel feedback og lignende kommunikation til dig. Disse oplysninger kan omfatte dit navn, fødselsdato, køn, virksomheds e-mailadresse, virksomheds telefonnummer og afdeling.

Vi kan få yderligere oplysninger om dig fra arbejdsgiveren, f.eks. for at verificere din berettigelse til at få adgang til og bruge platformen.

Oplysninger, vi indsamler

Hver gang en du udfylder en spørgeskemaundersøgelse eller på anden måde bruger platformen, kan vi automatisk indsamle følgende oplysninger:

A) Tekniske oplysninger om din computer eller mobile enhed til systemadministration og analyse, herunder IP-adresse, URL-klikstrømme, unikke enhedsidentifikatorer, operativsystem og netværks- og browsertype.

B) Andre oplysninger relateret til brug af platformen, herunder de sider, du har set, den tid, du har brugt på platformen, og datafiler, du har uploadet til platformen. Disse oplysninger kan linkes til din profil/licens.

Oplysninger, vi modtager fra andre kilder

Vi samarbejder tæt med tredjeparter (herunder f.eks. forretningspartnere, underleverandører og analyseudbydere) og kan modtage oplysninger om dig via dem. Oplysninger om tredjepartsudbydere er angivet i afsnittet nedenfor med overskriften ”Hvem vi deler dine persondata med”.

3. Hvordan vi bruger persondata

Bemærk venligst, at vi indsamler, bruger, videregiver og/eller på anden måde behandler alle oplysninger, undtagen persondata, herunder datasæt, du uploader til platformen.

Når vi har indsamlet, modtaget eller genereret persondata fra eller om dig, kan vi bruge disse til de formål, der er angivet nedenfor:

A) At opfylde vores forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen med arbejdsgiver. Dette inkluderer at give arbejdsgiver sammenfattet og anonymiseret indsigt, relateret til trivsel og kultur samt, hvis nødvendigt, udarbejdelse af rapporter og analyser. Dette sammenfatter oplysninger, der er angivet under din brug af platformen, herunder i eventuelle trivselsundersøgelser, sammenfattet med oplysninger fra andre medarbejdere og afdelinger. Disse data sammenlignes med tidligere eller fremtidige medarbejderes svar og/eller branchestandarder. 

B) At kontakte dig baseret på individuelle besvarelser, der vækker bekymring eller antyder mistrivsel, kan kræve en samtale med en ekstern coach eller den nærmeste leder. Det er vigtigt at bemærke, at vi kun kan opfordre dig til at benytte vores tilbud i disse situationer. Vi deler som udgangspunkt ikke denne information med arbejdsgiver, medmindre du giver os samtykke hertil.

C) At kontakte dig for din feedback om vores tjenester.

D) At underrette dig om ændringer på platformen og eventuelle andre tjenester fra os, som du bruger, herunder informere dig om nye versioner af platformen og om nye funktioner, funktionalitet og serviceydelser.

E) At håndtere eventuelle henvendelser, korrespondance, bekymringer eller klager, du har rejst, eller som er rejst af eller vedrører tredjeparter (såsom din arbejdsgiver), der involverer dig, og eventuelle problemer forårsaget af din brug af platformen.

F) At rapportere til arbejdsgivere i forbindelse med brugen af platformen.

Oplysninger, vi indsamler om dig

Vi vil bruge disse oplysninger til;

A) At administrere og forbedre platformen og andre tjenester, herunder at sikre, at indholdet præsenteres på den mest effektive måde for dig og din computer eller enhed.

Oplysninger, vi modtager fra andre kilder

Vi kan samle oplysninger fra forskellige kilder og bruge dem sammen med de oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler om dig. Vi bruger disse oplysninger til de formål, der er beskrevet tidligere.

Når det handler om disse formål, behandler vi dine persondata baseret på det, din arbejdsgiver har fastlagt, eller når det er nødvendigt for vores legitime interesser. Det inkluderer at opfylde vores aftaler med din arbejdsgiver.

Vi vil ikke undersøge eller analysere data med specifikke henvisninger til særlige kategorier af persondata uden din arbejdsgivers udtrykkelige anmodning og samtykke. Når det drejer sig om trivselsundersøgelser, vil vi ikke afsløre medarbejderes identitet til arbejdsgiver, medmindre det er absolut nødvendigt. De data, vi indsamler, bliver ofte brugt til at lave sammenligninger med andre virksomheder i samme branche, men i sådanne undersøgelser, vil dine oplysninger forblive anonyme.

Hvem vi deler dine persondata med

Vi deler dine persondata med udvalgte tredjeparter i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen herfor:

A) Tredjeparter og serviceudbydere vi anvender, og der leverer værktøjer og funktionalitet til platformens og dets tilknyttede services:

Serviceudbyder

Service

Formål

One.com

Hosting

Hosting af informationsside

New Relic

New Relic

Rapportering

Sentry

Sentry

Udvikling

Usercentrics

Cookiebot

Cookie håndtering

Storylane

Demo

Demo af platform

Hubspot

Hubspot CRM, Forms

CRM system

Amazon Web Services

Cloud hosting

Hosting og lagring

MongoDB

Database

Database og opbevaring

Twilio

SendGrid

E-mail notifikationer

Stripe

Stripe

Betalingsplatform


Uddybende oplysninger med tilhørende beskrivelser om ovenstående serviceudbydere, findes i bilag 1 til denne politik.

Vi bruger eksterne tjenester på både vores informationsside og platform. Serviceudbydere er tjenester leveret af tredjeparter, der bruges på vores sider. Dette kan gøres af forskellige årsager, såsom indlejring af videoer, hjemmeside sikkerhed, etc. Når disse tjenester bruges, videregives personoplysninger også til de respektive udbydere af disse eksterne tjenester. Hvis vi ikke har en legitim interesse i at bruge disse tjenester, vil vi anmode dit forudgående og frivillige samtykke, som besøgende på vores hjemmeside, inden vi gør brug af dem (artikel 6, stk. 1, litra a GDPR).

B) Regerings- eller retshåndhævende myndigheder i forbindelse med efterforskning af ulovlige aktiviteter eller af andre lovlige årsager, herunder mulige placeringsoplysninger.

Vi forlanger, at vores tredjeparts serviceudbydere implementerer passende og strenge sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte vores brugeres persondata i overensstemmelse med vores interne politikker samt gældende databeskyttelseslovgivning. Vi tillader ikke, at vores tredjepartsudbydere bruger dine persondata til egne formål, og tillader kun, at vores serviceudbydere behandler vores brugeres persondata til specifikke formål i overensstemmelse med vores instruks.

Trivselsundersøgelser

Videregivelse af din identitet til din arbejdsgiver

Undtagelsesvist kan din arbejdsgiver, under særlige omstændigheder anmode om at få udleveret din identitet, eller vi kan finde det hensigtsmæssigt at gøre det uden en specifik anmodning. Dette vil alene ske, hvis der er tale om ekstraordinære tilfælde, f.eks. hvis der er risiko for fysisk skade eller for at forhindre ulovlige handlinger. Vi vil altid stræbe efter at minimere omfanget af videregivelse og begrænse indholdet til de absolut relevante oplysninger. Hvis nødvendigt, kan vi bede dig om samtykke til at dele din identitet med din arbejdsgiver.

Hvor vi opbevare persondata

Hvor vi opbevarer persondata

Når vi bruger visse databehandlere og andre samarbejdspartnere, vil personoplysninger overføres til modtagere, som er beliggende i såkaldte tredjelande. Medmindre der er tale om et tredjeland, der er godkendt af Europa-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (herunder virksomheder beliggende i USA, som er omfattet af EU-U.S. Data Privacy Framework), er overførselsgrundlaget Europa-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser.

Vi overfører som udgangspunkt ikke personoplysninger til disse tjenesteudbydere i USA eller andre tredjelande for at levere vores tjenester via platformen. Data, der er hostet hos vores tjenesteudbydere, er placeret inden for EU. Vi opbevarer persondata, som vi indsamler fra eller om dig på servere placeret i EU og EØS.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS, herunder en kopi af det relevante overførselsgrundlag, kan du anmode herom ved at kontakte os (se nedenfor).

Hvor længe vi opbevarer persondata

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne varetage dine rettigheder, vores kontraktuelle forpligtelser over for dig eller din arbejdsgiver og vores pligter iht. gældende lovgivning.

Data, der kan identificere dig, vil slettes fra platformen inden for 1 måned ved anmodning herom fra virksomheden eller dig selv. Ved ophør eller deaktivering af vores forhold til din arbejdsgiver, vil dine persondata blive anonymiseret eller slettet inden for 1 måned. Besvarelser i platformen opbevares herefter fuldstændigt anonymiseret, så den anonymiserede data kan indgå i det fremtidige datagrundlag.

Vi vil ikke opbevare dine personoplysninger længere end det, der er rimeligt nødvendigt for at anvende dem i overensstemmelse med denne privatlivspolitik eller med vores lovmæssige rettigheder og forpligtelser.

Din forpligtelse til at give os korrekte oplysninger

Du har visse forpligtelser i henhold til lovgivningen om databeskyttelse til at give os korrekte persondata og sikre, at de opdateres. Vi beder dig om altid at sikre, at de oplysninger, du giver os, er korrekte og fuldstændige.

Dine rettigheder

Dine rettigheder

Du har som bruger visse rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelse i forbindelse med vores behandling af dine persondata. Disse inkluderer:

A) Ret til at anmode om adgang til dine persondata(indsigtsret): Du kan anmode om en kopi af de persondata, vi har relateret til dig som bruger, og for at sikre at din information er korrekt og opdateret.

B) Ret til at anmode om berigtigelse af dine persondata(rettelse): Du har ret til at bede om, at vi retter eller fjerner persondata, som du mener er unøjagtige.

C) Ret til at anmode om sletning af persondata: : I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

D) Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

E) Ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine persondata: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

F) Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

H) Ret til at klage til en tilsynsmyndighed: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktinformationen nedenfor. Bemærk, at vi kan kræve identitetsbevis, før vi kan handle på en anmodning. Dette er for at sikre, at vi beskytter persondata og forhindrer uautoriseret adgang til data.

Ændringer i vores politik

Ændringer i vores politik

Eventuelle ændringer, vi foretager i vores politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på vores platform og du vil underrettes via e-mail eller anden passende kommunikationskanal. Vær venlig at tjekke vores platform regelmæssigt for eventuelle opdateringer eller ændringer i vores privatlivs og datapolitik.

Kontakt

Kontakt

I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte os på: info@culturequest.io.

Bilag 1

Bilag 1

I dette bilag er de til enhver gældende serviceudbydere vi anvender i Culturequest:

1. Informationsside

Levering af informationssiden culturequest.io (hosting og webhotel) Vores informationsside hostes af:
One.com Group AB
Carlsgatan 3

211 20 Malmö Sverige

New Relic

Vores informationsside bruger tjenesten New Relic. Udbyderen af denne tjeneste er New Relic Germany GmbH, Neuturmstraße 5, Suite 02-101, 80331 München, Tyskland.

Brugen af denne tjeneste kan resultere i overførsel af data til et tredjeland (USA). Udbyderen af denne tjeneste er certificeret i henhold til EU-U.S. Data Privacy Framework og giver derfor et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for data.

Yderligere oplysninger kan findes i udbyderens privatlivspolitik på følgende URL:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

Sentry

Vores informationsside bruger tjenesten Sentry. Udbyderen af denne tjeneste er Functional Software, Inc., 45 Fremont Street, 8th Floor, CA 94105, San Francisco, USA.

Brugen af denne tjeneste kan resultere i overførsel af data til et tredjeland (USA). Udbyderen af denne tjeneste er certificeret i henhold til EU-U.S. Data Privacy Framework og giver derfor et tilstrækkelig beskyttelsesniveau for data.

Yderligere oplysninger kan findes i udbyderens privatlivspolitik på følgende URL: https://sentry.io/privacy/.

2. Samtykkehåndtering

For at overholde kravene i databeskyttelsesforordningen anvender vi et samtykkehåndteringsværktøj på vores informationsside. Dette værktøj gør det muligt for os at sikre de nødvendige samtykker til indstilling af cookies eller brug af eksterne tjenester. Derefter gemmer vi disse samtykker.

Databehandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk forpligtelse, som den dataansvarlige (hjemmesideoperatør) er underlagt. Artikel 6, stk. 1, litra c GDPR anvendes derfor som det retlige grundlag for behandlingen.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du gøre dette ved at kontakte os direkte via de oplysninger, som fremgår nederst på siden.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Cookiebot

Vores informationsside bruger tjenesten Cookiebot. Udbyderen af denne tjeneste er Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark.

Yderligere oplysninger kan findes i udbyderens privatlivspolitik på følgende URL:

https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

3. Indholdsstyringssystem

Et indholdsstyringssystem muliggør oprettelse, redigering, organisation og præsentation af digitalt indhold. Vi bruger et indholdsstyringssystem til at oprette indhold til vores informationsside. Dette gør det muligt for os at designe en mere attraktiv informationsside.

Denne behandling er baseret på vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f GDPR). Vores legitime interesse er den teknisk fejlfri visning og optimering af informationsside.

Elementor

Vores informationsside bruger tjenesten Elementor. Udbyderen af denne tjeneste er Elementor Ltd., Tuval st. 40, Ramat Gan, 5126112, Israel.

Da denne service hostes lokalt på webserveren, overføres ingen data til tredjeparter.

WordPress

Vores informationsside bruger tjenesten WordPress. Udbyderen af denne tjeneste er Automattic Inc., 60 29th Street #343, 94110 San Francisco (CA), USA.

Da denne service hostes lokalt på webserveren, overføres ingen data til tredjeparter.

4. Software framework til informationsside

Software frameworks letter interaktionen på vores informationsside ved at skabe en standardiseret interface herpå. Frameworks bruges til at reducere udviklingsindsatsen for tilbagevendende softwarekrav og for at sikre kode- og funktionsgenanvendelighed. Nogle softwareframeworks implementerer sikkerhedsfunktioner for at forhindre ukorrekt brug af hjemmesiden. Softwareframeworks kan øge funktionen, tilgængeligheden, sikkerheden og ydeevnen med minimal indsats. Andre brugssager kan også dækkes af softwareframeworks.

Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at sikre, at informationsside fungerer så godt som muligt, og at informationsside vises så fejlfrit som muligt for brugeren. Det retlige grundlag er Art. 6, stk. 1, litra f GDPR.

Storylane

Vores informationsside bruger tjenesten Storylane. Udbyderen af denne tjeneste er Storylane Inc, 2261 Market St #4813, San Francisco, CA 94114, USA.

Brugen af denne tjeneste kan resultere i overførsel af data til et tredjeland (USA). Databehandlingen er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Yderligere oplysninger kan findes i udbyderens privatlivspolitik på følgende URL: https://www.storylane.io/privacy-policy.

5. CRM-system

Vi bruger et kundehåndteringssystem til bedre at administrere vores kunderelationer. Dette gør det muligt for os at vise kunden relationsprocesser klart og at holde dem organiseret. Dette inkluderer eksisterende og potentielle kunder. Som et resultat behandles personoplysninger såsom kundens navn og adresse.

Behandling sker kun, hvis du har givet forudgående, specifik og frivilligt samtykke til denne databehandling (via vores samtykke banner på hjemmesiden). Det retlige grundlag for denne behandling er samtykke Art. 6, stk. 1, litra a GDPR. Uden dit samtykke vil databehandling på den beskrevne måde ikke finde sted. Hvis du tilbagekalder dit samtykke (f.eks. via samtykke banneret eller andre muligheder, der tilbydes på denne hjemmeside), stopper vi denne databehandling. Lovligheden af den behandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver uændret.

HubSpot

Vores informationsside bruger tjenesten HubSpot, samt HubSpot Forms. Udbyderen af denne tjeneste er HubSpot Ireland Limited, 1 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland.

Brugen af denne tjeneste kan resultere i overførsel af data til et tredjeland (USA). Udbyderen af denne tjeneste er certificeret i henhold til EU-U.S. Data Privacy Framework og giver derfor en tilstrækkelig beskyttelsesniveau for data.

Yderligere oplysninger kan findes i udbyderens privatlivspolitik på følgende URL:

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

6. Platform

Levering af platform app.culturequest.io (hosting og webhotel) Vores platform hostes af:
Amazon Web Services, Inc.,
410 Terry Avenue North

Seattle
WA 98109-5210 USA

Amazon Web Services

Vores platform anvender tjenesten Amazon Web Services (AWS). Udbyderen af denne tjeneste er Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA. AWS anvendes til cloud hosting af vores platform, samt lagring.

Brugen af denne tjeneste kan resultere i overførsel af data til et tredjeland (USA). Udbyderen af denne tjeneste tilbyder en række databeskyttelsesmekanismer og er certificeret under Privacy Shield-aftalen, hvilket sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse.

Yderligere information kan findes i udbyderens privatlivspolitik på følgende URL: https://aws.amazon.com/privacy/

MongoDB

Vores platform (app.culturequest.io) anvender tjenesten MongoDB. Udbyderen af denne tjeneste er MongoDB, Inc., 1633 Broadway, 38th Floor, New York, NY 10019, USA.

Brugen af denne tjeneste kan resultere i overførsel af data til et tredjeland (USA). Udbyderen af denne tjeneste er certificeret i henhold til EU-U.S. Data Privacy Framework og sikrer derfor et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. MongoDB Inc. beskytter effektivt persondata, der automatisk er aktiveret og bliver regelmæssigt testet af uafhængige parter. Det giver os muligheden for nemt at finde eller slette data, som er blevet lagt op på Atlas, hvis det er nødvendigt at svare på anmodninger fra registrerede brugere. MongDB har en SOC 2 Type II-certificering baseret på strenge kontrolforanstaltninger til beskyttelse af data.

Yderligere information kan findes i udbyderens privatlivspolitik på følgende URL: https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy.

Twilio

Vores platform (app.culturequest.io) benytter ydelsen SendGrid, som er en del af Twilio Inc. Udbyderen af denne tjeneste er Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA. SendGrid er en cloud-baseret tjeneste for effektiv håndtering og levering af e-mails.

Brugen af denne tjeneste kan medføre overførsel af data til et tredjeland (USA). Udbyderen af denne tjeneste er certificeret ifølge EU-U.S. Data Privacy Framework, hvilket sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse.

Yderligere oplysninger kan findes i udbyderens privatlivspolitik på følgende URL:

https://www.twilio.com/en-us/legal/privacy

Stripe

Vores platform benytter betalingstjenesten Stripe. Udbyderen af denne tjeneste er Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Brugen af denne tjeneste kan medføre overførsel af data til et tredjeland (USA). Stripe er forpligtet til at sikre et højt niveau af databeskyttelse og gennemgår årligt SOC I og SOC II rapportering, hvilket garanterer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

Yderligere information kan findes i udbyderens privatlivspolitik på følgende URL: https://stripe.com/privacy